De behandeling van doorbraakpijn

Voor de behandeling van doorbraakpijn worden in de Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Pijn bij Patiënten met Kanker de volgende aanbevelingen geformuleerd:

  • Zorg voor goede controle van de achtergrondpijn
  • Pas in principe de dosering van de onderhoudsmedicatie aan als er meer dan 3x per 24 uur doorbraakpijnmedicatie voor onvoorspelbare doorbraakpijn noodzakelijk is
  • Behandel (indien mogelijk) de oorzaak van de doorbraakpijn
  • Vermijd of behandel (indien mogelijk) uitlokkende factoren van de doorbraakpijn
  • Combineer de medicamenteuze behandeling van doorbraakpijn met niet-medicamenteuze behandeling en/of (indien mogelijk en zinvol) invasieve technieken.¹
Voor meer informatie, klik hier

 

1.Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Pijn bij Patiënten met Kanker; modulaire herziening, publicatie 2016

Contact

Takeda Nederland BV
Pharos Building
Mercuriusplein 11, 5th floor
2132 HA Hoofddorp
The Netherlands

nl.info@takeda.com

 

Voor medische vragen kunt u bellen naar
0031 23 5668777 of mailen naar
nl.medical.info@takeda.com

Bijwerkingen kunt u ook rechtstreeks aan
ons melden via DSO-NL@takeda.com