De behandeling van doorbraakpijn

Voor de behandeling van doorbraakpijn worden in de Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Pijn bij Patiënten met Kanker de volgende aanbevelingen geformuleerd:

  • Zorg voor goede controle van de achtergrondpijn
  • Pas in principe de dosering van de onderhoudsmedicatie aan als er meer dan 3x per 24 uur doorbraakpijnmedicatie voor onvoorspelbare doorbraakpijn noodzakelijk is
  • Behandel (indien mogelijk) de oorzaak van de doorbraakpijn
  • Vermijd of behandel (indien mogelijk) uitlokkende factoren van de doorbraakpijn
  • Combineer de medicamenteuze behandeling van doorbraakpijn met niet-medicamenteuze behandeling en/of (indien mogelijk en zinvol) invasieve technieken.¹
Voor meer informatie, klik hier

 

1.Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Pijn bij Patiënten met Kanker; modulaire herziening, publicatie 2016

Contact

Takeda Nederland BV
Pharos Building
Mercuriusplein 11, 5th floor
2132 HA Hoofddorp
The Netherlands

nl.info@takeda.com

 

Als u een dringende medische vraag heeft, stuur dan een e-mail naar:
MedinfoEMEA@takeda.com of neem telefonisch contact op via:
+31 20 203 54 92.

Als u (een) bijwerking(en) en/of andere bijzondere situatie(s) met betrekking tot ons product(en) wilt melden,
stuur dan een e-mail naar:
AE.NLD@takeda.com.

Indien u contact wilt opnemen met onze kwaliteitsafdeling,
stuur dan een e-mail naar:
QA-NL@takeda.com.